onsdag 30 december 2009

Rimligt att invånare i Borgholms kommun OCKSÅ får "gotlandsrabatt" på färjorna!


Mitt sista initiativ som vikarierande kommunalråd får bli att sända denna skrivelse till VD för destination Gotland och Rederiaktiebolaget Gotland:


Jan-Erik Rosengren
Destination Gotland

Du torde inte vara helt obekant med de ekonomiska uppoffringar som Borgholms kommun har gjort för att få till stånd den färjetrafik mellan Grankullavik och Visby som Du genom Ditt drastiska beslut i somras avbröt mitt under pågående färjesäsong.

Jag ser inte att vi på långa vägar har kompenserats genom den tämligen begränsade färjetrafik som ni beslutat att tillhandahålla nästa sommar när trafiken varken blir daglig eller kommer möjliggöra dagsbesök i Visby för oss ölänningar.

Som en minimikompensation vill jag nu se att personer som är mantalsskrivna inom Borgholms kommun ska få resa med era färjor till samma rabatterade biljettpriser som personer som är mantalsskrivna inom Gotlands kommun får göra.


Detta förutsätter jag är ordnat innan 2010 års sommarsäsong börjar.

Med vänlig hälsning

Per Lublin
Vikarierande kommunalråd
Borgholms
kommun
tel:+46 (0)708 20 86 28Mer skrev jag inte den här gången. Inser naturligtvis att skrivelsen skulle få mer effekt om jag vore ordinarie kommunalråd och inte bara vikarierande. Få väl se hur det blir efter valet nästa höst.

Ifall det finns anledning att återkomma i denna sak.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar