tisdag 29 december 2009

Glömminge till Borgholm!

Igår lämnade jag in min motion där jag föreslog att Glömminge ska överföras till Borgholms kommun. Jag hade skrivit så här:

Motion till kommunfullmäktige i Borgholms kommun


Folkomröstningen i somras gav som alla vet vid handen att Mörbylånga kommun sade grundligt nej till att gå ihop med Borgholm.
Det enda distrikt i den södra kommunen som kunde tänka sig att gå ihop med Borgholm var Glömminge.

Jag anser det vore en naturlig lösning att Glömminge införlivas med Borgholms kommun.

De båda ölandskommunerna skulle då bli mer jämbördiga till folkmängden, vilket dessutom skulle skapa mer rättvisa inom Ölands kommunförbund.

Därtill skulle det naturligtvis innebära ett ytterst välkommet befolkningstillskott för ett annars stagnerande Borgholms kommun.

För närvarande snirklar en konstig gräns ungefär som ett S mellan de båda Ölandskommunerna med Norra Möckleby och Glömminge på ena sidan och Runsten och Högsrum på den andra. Eftersom Runsten och Glömminge ligger i jämnhöjd med varandra på kartan vore det mer naturligt om båda dessa socknar fick ingå i samma kommun,
d v s Borgholms. I synnerhet som folkomröstningen visade att i både Glömminge, Runsten och Högsrum fanns en majoritet för att ta bort denna gräns (som bland annat skär genom Stora Rör).

Detta kan rimligen inte ske utan att Glömmingeborna på nytt blir tillfrågade och då får svara på frågan om de vill tillhöra Borgholm eller Mörbylånga. Detta skulle kunna ske i samband med valet i höst.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta initiativ och verka för att Glömminge så snart som det kan vara praktiskt genomförbart överförs från Mörbylånga kommun till att ingå i Borgholms kommun.

Borgholm 2009 - 12- 15

Per Lublin

Per Lublin
Vikarierande kommunalråd
Borgholms kommun
samt ledamot i Borgholms kommunfullmäktige

Har kommit fram till att för Borgholms kommun skulle det vara rena bingon med det befolkningstillskott det skulle innebära om Glömminge kom innanför vår kommungräns.

Visserligen medföljer väl den i Glömminge bosatte KD-psykopaten, men honom ska vi nog klara av att hantera bättre än vad man har gjort i Mörbylånga kommun.

Från Glömminge (vid kyrkan) till Borgholm (vid torget) är det dessutom bara 20 kilometer, medan det från Glömminge (vid kyrkan) till motsvarande i Mörbylånga är dryga 26 kilometer, så vad har Glömmingeborna i Mörbylånga att göra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar