torsdag 17 december 2009

Äldreresor till sol och värme


Apropå vädret har jag nyligen ånyo tagit upp min idé om att våra äldre ska få åka till varmare breddgrader när det blir alltför trist här hemma. Se tidigare inlägg i november! Att bidra till att höja de äldres livskvalitè är en god investering som på sikt bidrar till att kommunens kostnader för äldreomsorg kan blir lägre genom att behovet minskar. Motionen lyder som följer:

Motion till kommunfullmäktige i Borgholms kommun


Borgholms kommun borde ligga i framkant istället för i bakre ledet när det gäller hur vi bemöter och tar hand om våra äldre.
Låt oss se till Borgholms kommun blir kommunen som satsar på god livskvalité för de äldre.

Ett sätt är att unna våra äldre medborgare en årlig vistelse där det är varmt och skönt när det är som tristast och ruggigast här hemma. Ett par soliga veckor under palmerna vid havet och en behagligt tempererad utepool.
Sitta på en uteservering vid havet och njuta av ett glas vin och något gott att äta är annat än att huttra i snålblåsten här hemma i november.

Rent kommunalekonomiskt kommer det att löna sig på många sätt. Kostnaden för två veckor på Gran Canaria på en bekväm anläggning med helpension är - inklusive flygresan - försumbar mot kostnaden för en permanent plats på ett äldreboende.
Jag är övertygad om att en årlig sådan vistelse kan vara så välgörande för de flesta att ett eventuellt behov av att flytta till ett permanent äldrevårdsboende skjuts upp i många år.
Även delar av äldreboendet skulle periodvis med kunna förläggas på någon sådan plats där det är soligt och behaglig sommarvärme i t ex november och februari.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att kommuninnevånare i Borgholms kommun som har fyllt åttio år och är vid tillräckligt god hälsa att klara det ska ges rätt till två veckors vistelse på lämplig rekreationsanläggning på Kanarieöarna eller motsvarande på sätt som kommunen svarar för,

samt att socialnämnden ges i uppdrag att till kommunfullmäktige återkomma med förslag till hur detta mer i detalj ska organiseras och finansieras.

Borgholm 2009 - 12- 14

Per Lublin


Per Lublin
Vikarierande kommunalråd
Borgholms kommun
samt ledamot i Borgholms kommunfullmäktige

Risken är att det här förslaget är för bra för att politiker ska kunna fatta det!

Vad tycker Du om det? Kommentera gärna (genom att klicka på det blå ordet kommentarer här under och fylla i rutan som då kommer upp)!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar