torsdag 17 december 2009

Barnomsorg behövs även i Byxelkrok!


En annan motion handlar om familjedaghemmet i Byxelkrok som utbildningsnämnden - med den förbenade Christina Ateva som skarprättare - självsvåldigt stängde i juni (trots att där fanns tillräckligt barnantal). Och som jag anser bör öppnas igen. I vart fall måste det få bli någon form av barnomsorg uppe i Kroken om orten ska kunna överleva.

Har skrivit så här:

Motion till kommunfullmäktige i Borgholms kommun

För att möjliggöra för Byxelkrok att vara en attraktiv
inflyttningsort för familjer med barn, och för att underlätta för de barnfamiljer som redan finns där samt för att kunna erbjuda valfrihet inom barnomsorgen även i vår nordligaste kommundel, så föreslår jag kommunfullmäktige besluta

att förskolan i Böda ska bibehållas och kompletteras med familjedaghem i Byxelkrok.

Borgholm 2009 - 12- 14

Per Lublin

Per Lublin
Vikarierande kommunalråd
Borgholms kommun
samt ledamot i Borgholms kommunfullmäktige
för Ölandspartiet
tel +46 (0)708 – 20 86 28
www.borgholmskommun.just.nu

Återstår att se hur kommunfullmäktige ställer sig, för frågan är för viktig för att bara få avfärdas av utbildningsnämnden. Den handlar ytterst om ett samhälles framtidsmöjligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar