torsdag 17 december 2009

Hög tid att ÄVEN VI får ambulanshelikopter!


En annan viktig sak för det nordligaste Öland är naturligtvis ambulansfrågan. Det är långt till Kalmar och några minuter för mycket kan handla om liv eller död när det gäller. Frågan lyder visserligen under landstinget, men kommunen måste trycka på! Här är min motion i ämnet:

Motion till kommunfullmäktige i Borgholms kommun


Tiden det tar för att komma under adekvat vård är ofta det som avgör frågan om liv eller död för personer med akuta hjärtproblem. Det är med andra ord farligt att bo på norra Öland där det inte alltid räcker med att det finns en ambulans på plats.
Viss livsuppehållande behandling kan ske under ambulansfärden, men ibland är inte detta tillräckligt och färden in till Kalmar är lång och kan ta extra tid när det är köer på bron.

En ambulanshelikopter stationerad på norra Öland vore ett lämpligt komplement till ambulansen i Löttorp och kunde vid behov även betjäna skärgårdarna kring Oskarshamn och Västervik.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att hos landstinget verka för att vi SOM KOMPLEMENT till ambulansen i Löttorp får en AMBULANSHELIKOPTER STATIONERAD PÅ NORRA ÖLAND.

Borgholm 2009 - 12- 15

Per Lublin

Per Lublin
Vikarierande kommunalråd
Borgholms kommun
samt ledamot i Borgholms kommunfullmäktige
för Ölandspartiet
tel +46 (0)708 – 20 86 28
www.borgholmskommun.just.nu

Nu kommer det säkert finnas politiker som säger att helikoptrar är dyra.

Men kan man av skattemedel finansiera helikoptrar för hastighetsövervakning, så borde man med skattemedel också kunna finansiera ambulanshelikoptrar för att rädda liv!

Ambulanshelikoptrar finns sedan länge på många håll, t ex på Gotland, så det är alls ingen utopi. I Uppsala har man t o m en ambulanshelikopter utrustad som en hel intesivvårdsavdelning. Stockholms läns landsting har en ambulanshelikopter för att kunna göra snabba akuttransporter från skärgården, och sommartid - när det är mycket turister och sommargäster i skärgården - har man en extra helikopter inhyrd. Västerbottens läns landsting har en helikopter stationerad i Lycksele för att kunna göra snabba transporter till lasarettet i Umeå. För att bara nämna några exempel!

Se även inlägg från den 8 december!

Min tanke är att vi måste ha både ambulans i Löttorp och tillgång till ambulanshelikopter.

Vad tycker Du om mitt förslag? Är det inte hög tid att även vi får ambulanshelikopter? Kommentera gärna (genom att klicka på det blå ordet "kommentarer" här under och fylla i rutan som då kommer upp)!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar